Skyddat boende

Vad är Madickengården?

Madickengården är ett skyddat boende som har spetskompetens i att arbeta med hedersvåldsutsatta och är specialiserad inom målgruppen personer med intellektuell funktionsnedsättning som utsätts för hedersrelaterat förtryck och våld. Organisationen bakom har mer än 10 års erfarenhet och dokumenterade kunskaper vad gäller hedersrelaterat förtryck och våld bland personer med intellektuell funktionsnedsättning. Madickengårdens mål är att alla som bor hos oss ska komma ut i en meningsfull sysselsättning och att ingen återvänder till en våldsam och destruktiv vardag.

Varför Madickengården?

Personer som utsatts/utsätts för hedersrelaterat förtryck och våld har flera sårbarhetsfaktorer, exempelvis har de ofta svårt för gränsdragning. För hedersvåldsutsatta som dessutom har en intellektuell funktionsnedsättning har man dessutom ett nedsatt konsekvenstänkande och har svårt att göra riskbedömningar. Detta leder till att hedersvåldsutsatta ofta (omedvetet) försätter sig i fara. Det kan handla om att personen går in på Facebook och skriver vart man befinner sig eller berättar om sin situation till helt främmande människor. Denna målgrupp (både hedersvåldsutsatta med eller utan en intellektuell funktionsnedsättning) litar dessutom oftast aningslöst på sin omgivning. Exempelvis blir personen lätt manipulerad av familjemedlemmar som påstår att de inte kommer att skada denne. Konsekvensen kan bli att personen berättar för familjen om vart boendet ligger eller att personen återvänder till de som hotar henne.

Madickengården är det enda skyddade boendet som både har dokumenterade kunskaper inom hedersrelaterat förtryck och våld samt intellektuell funktionsnedsättning. Madickengården erbjuder bland annat anpassad säkerhetsplanering, risk- och skyddsbedömningar och stöd- och motivationsprogram för målgruppen hedersvåldsutsatta med eller utan intellektuell funktionsnedsättning.

Madickengården erbjuder:

  • Utarbetade rutiner kring säkerhetsåtgärder; exempelvis kring skyddade personuppgifter
  • Anpassad säkerhetsplanering för personer med eller utan intellektuell funktionsnedsättning, så som planering kring användandet av telefon och internet
  • Anpassade risk- och skyddsbedömningar utifrån hedersvåld och intellektuell funktionsnedsättning (under utveckling)
  • Risk- och skyddsbedömningar utifrån FREDA och PATRIARK
  • Behjälplig vid barnavårdsutredningar samt övriga socialtjänstutredningar
  • Anpassat stöd- och motivationsprogram för personer med intellektuell funktionsnedsättning.
  • Familjehem med kompetens och erfarenhet av målgruppen.

Är du fundersam över en placering?

Kontakta vår nationella jourtelefon för råd och tips för hur du går vidare.
0774 – 406 600