Om oss

Madickengården drivs av TRIS – tjejers rätt i samhället. TRIS är en ideell organisation som sedan år 2002 har arbetat förebyggande och akut mot hedersrelaterat förtryck och våld och har spetskompetens när det gäller att arbeta med hedersvåldsutsatta. TRIS är den första organisationen i Sverige som kartlagt omfång och karaktär av hedersrelaterat förtryck och våld bland ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning och har arbetat med målgruppen i mer än 10år. (Klicka här för att ladda ner kartläggningen Trippelt utsatt) TRIS har identifierat ett behov av ett boende som både har kunskaper inom hedersrelaterat våld och intellektuell funktionsnedsättning. Under åren som gått har TRIS fått följa flera unga människor och sett hur de farit illa och hamnat mellan stolarna då de har placerats på boenden som inte har kunskap om deras funktionsnedsättning eller deras sårbarhetsfaktorer. Därför öppnade TRIS Madickengården som är anpassat för kvinnor som utsätts för hedersvåld med eller utan en lindrig intellektuell funktionsnedsättning.

Vill du veta mer om TRIS? Besök då TRIS hemsida, där finns mer information om TRIS, vilka vi är, hur vi arbetar och vilka utbildningar vi erbjuder. Har du frågor och funderingar om TRIS eller behöver du råd och stöd i enskilda ärenden innan du tar ett beslut om placering? Då är du varmt välkommen att kontakta oss på vår nationella jourtelefon för yrkesverksamma. Vi som svarar har flera års erfarenhet av arbete med kvinnor, ungdomar och barn som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck.

Madickengården
0774 -406 600
[email protected]
www.madickengarden.se

Planerade placeringar tas emot dygnet runt; i övrigt tas akuta placeringar emot under kontorstid 9-17 alla vardagar.