Medföjande barn

Om du vill eller måste ta med ditt barn till Madickengården så är de självklart välkomna. Barnet placeras på en egen enhet tillsammans med den förälder eller det par som sökt hjälp.  Det spelar ingen roll om barnet är en han, hon eller hen. Med barn menas alla som inte fyllt arton år. Barn med särskilda behov över arton kan också i vissa fall vara välkomna. Madickengården vill att barnet ska känna sig viktiga, sedda och trygga och därför ger vi barnen en egen separat introduktion, genomförandeplan och kontaktperson under tiden hos oss. De ovan nämnda åtgärderna ska förklaras, konkretiseras och praktiseras för att barnet ska förstå sin situation. På boendet finns det en lyhördhet och vilja att höra barnets önskemål och behov. Madickengårdens fysiska miljö är anpassad för barn och ungdomar med eller utan lindrig funktionsnedsättning. Boendet ska stimulera till lek, lust och kreativitet hos barnet.

Under vistelsen har barnet enskilda samtal men erbjuds även samtal i grupp. Alla de aktiviteter som vi erbjuder för vuxna finns anpassade för barn och vi kan erbjuda hjälp med att hitta en lämplig skola. Personalen på boendet har en BBIC utbildning. BBIC står för ”Barns behov i centrum” och är en arbetsmetod utvecklad av socialstyrelsen för att stärka barnets egen röst.