Jourtelefon för yrkesverksamma

Madickengårdens nationella jourtelefonen för yrkesverksamma erbjuder råd, tips, vägledning, konsultation och stöd till dig som i din yrkesroll möter personer som utsätts för hedersrelaterat förtryck och våld. Vi som svarar har flera års erfarenhet av att arbeta med kvinnor, ungdomar och barn som utsätts för hedersrelaterat förtryck och våld. Vi är även den första organisationen i Sverige som har  spetskompetens kring hedersrelaterat förtryck och våld bland personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Har du frågor och funderingar om Madickengården eller behöver du råd och stöd i enskilda ärenden? Då är du varmt välkommen att kontakta oss på vår nationella jourtelefon för yrkesverksamma.

Yrkesjouren