Jourtelefon för hjälpsökande

För dig som vill prata

Känner du dig begränsad av din familj eller släkt? Utsätts du för hot och våld när du försöker göra dina egna val? Eller behöver du bara prata av dig? Då kan du alltid vända dig till oss på Madickengården. På Madickengården jobbar socionomer med lång erfarenhet av att arbete med ungdomar som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck. Vi har hjälpt många som kanske är i samma situation som du. Det kan till exempel handla om ungdomar som är rädda för att bli bortgifta, som inte får ha pojkvän/flickvän eller som inte får vara ute med sina kompisar. Vi lyssnar på dig och ger dig råd och stöd och hjälper dig att ta kontakt med socialtjänsten eller kuratorn i din skola.

Är du i behov av akut hjälp?

Om du blivit utsatt för hedersrelaterat våld eller är under förtryck- kontakta polisen på telefonnummer 112.

Är du inte i behov av polis eller sjukvård men behöver akut stöd eller tillfälligt boende? Kontakta socialtjänsten i din kommun eller om det är kvällstid kontakt socialjouren. Kontaktuppgifter till socialtjänsten och socialjouren hittas under respektive kommuns hemsida.

Vi erbjuder behovsanpassat skydd med möjlighet till personal dygnet runt som har dokumenterade kunskaper inom hedersrelaterat våld och förtryck. Via socialtjänsten kan du komma till oss dygnet runt och vi tar emot placeringar från hela Sverige.

Jour hjälpsökande