Familjehem

Madickengårdens familjehem tar mot unga människor som är i behov av stöd och en trygg tillvaro. Ett familjehem kan bestå av ett par eller ensamstående med eller utan barn, vissa bor i villa medan andra bor i lägenhet. Gemensamt för alla familjehemsföräldrar är att det är en trygg vuxen med en stabil tillvaro. Familjehemsföräldern ska tillgodose ungdomens behov och ge denne sin tid, sitt engagemang, tålamod och omsorg.

Madickengårdens familjehem har genomgått en utredning där det bland annat genom hembesök och intervjuer bedöms att familjehemmet har de förutsättningar som krävs. Som familjehem genomgår man även en utbildning som förbereder familjehemmet för att ta mot den unga och stärker familjehemmet i sin kommande roll. Madickengårdens familjehem har även kompetens att arbeta med ungdomar med en intellektuell funktionsnedsättning som har varit utsatta för hedersrelaterat förtryck och våld. Madickengårdens familjehem får kontinuerlig handledning samt fortbildningsträffar. Med Madickengårdens familjehem vill vi skapa förutsättningar för unga individer att i framtiden nå sin fulla potential.

Är du intresserad av att bli familjehem? Kontakta då [email protected]