Boende

Vi har anpassat boendet för kvinnor med eller utan lindrig funktionsnedsättning. Vi kan även ta emot personer som på grund av sin sexuella läggning, val av partner eller könsidentitet är i behov av ett skyddat boende. Medföljande barn är självklart varmt välkomna. Vår huvudkompetens finns inom området hedersrelaterat våld och förtryck och därför hjälper vi främst personer från denna grupp. Boendet är uppdelat i tre barnanpassade enheter som har kök, vardagsrum och badrum. Enheterna är luftiga och stora vilket ger möjlighet till ensamtid trots att enheten är delad med andra personer.

Då vi inredde boendet ville vi att det skulle kännas ljust och ombonat med en lantlig känsla. Därför har vi utgått ifrån tre olika teman till boendet och dessa heter Tant Grön, Tant Brun och Tant Gredelin och de är baserade på Elsa Beskows saga vilken har gett inspiration till färgsättning och stil. Boendet är barnanpassat och det ska vara en stimulerande miljö där trygghet och kreativitet sammanlänkas för både barn och vuxna.

Madickengården är anpassad för personer med intellektuell funktionsnedsättning då det finns bland annat pictobilder som hjälpmedel för kommunikation. Ett ständigt arbete med att hitta stimulerande litteratur, film och pyssel pågår för att de boende ska känna att de finns representerade i det material som finns på boendet. TRIS arbetar efter ledorden trygghet, representation och kontinuitet. Trygghet innebär att den boende ska uppleva ett yttre skydd, att den aktuella miljön ska vara säker. Trygghet innebär även att den boende ska uppleva kontroll, kunskap och en känsla av att veta vad som kommer att hända härnäst. Representation innebär att de personer som kommer i kontakt med TRIS ska känna att de finns representerade i lokalerna och bland den personal som arbetar. Detta för att skapa en gemenskap inom verksamheten. Kontinuitet innebär att det ska vara samma personal som återkommer och att den boende vet när de kommer för ytterligare trygghet. Vårt mål är att individen ska få möjlighet att återhämta sig och landa i det nya på Madickengården. Individens behov, förmåga, möjligheter och önskemål är alltid högsta prioritet i allt arbete på Madickengården.